Úvod

Příjemný den, právě jste vstoupili na stránky, které jsou oficiálními stránkami Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Olomouc. Okresní sdružení hasičů Olomouc je občanské sdružení které pod sebe soustředí 137 sborů dobrovolných hasičů s 5,8 tisíci členy v okrese Olomouc.

Na těchto stránkách naleznete informace o činnosti a práci jak okresního sdružení tak i o akcích pořádaných samotnými Sbory dobrovolných hasičů v okrese. Naleznete zde složení Okresních odborných rad i Výkonného výboru a informace o jejích práci, potřebné info k  soutěžím jak dospělých tak i dětí, získáte zde potřebné kontakty na další sbory v okrese.

Kancelář OSH Olomouc se nachází na adrese Jeremenkova 1056/40 v Olomouci – hlavním vchodem železniční polikliniky v 2.patře (na konci schodiště vpravo chodbou) . Pro veřejnost je kancelář otevřena vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00 hod. (12:00 až 13:00 polední přestávka),  ostatní dny po telefonické domluvě. Telefon do kanceláře – 773 834 020 (M. Břeňová), 737 908 221 (V. Švubová). K zasílání či získání informací lze využít i emailovou adresu osh.olomouc@seznam.cz

V sekci „Informace od SDH“ jsou zveřejňovány pozvánky, propozice a ostatní informace na akce pořádané Vámi samotnými sbory. V případě zájmu o umístění Vašich informací na tyto stránky postačí tyto materiály zaslat na e-mail OSH Olomouc.

V naší práci nás finančně podporuje Olomoucký kraj

I v roce 2015 se Olomoucký kraj finančně a materiálně podílel na pořádání mnoha akcí OSH Olomouc. Mezi ty největší patřily sportovní klání jako jsou okresní kola v PS dospělých i mládeže, soutěž Olomoucký drak, liga mladých hasičů v požárním útok, 6. ročník seriálu Tohatsu fire cup či závod Českého poháru. Olomoucký kraj neváhal podpořit ani akce jako byla setkání zasloužilých hasičů OSH Olomouc či setkání hasičských seniorů. Výraznou měrou se podílel i na podpoře provozu a činnosti sekretariátu OSH Olomouc.

Olomoucký kraj v roce 2013 výrazně podpořil okresní sdružení finančními částkami na podporu chodu OSH a významné akce pořádané naší organizací, jako jsou Krajské kolo mládeže a dorostu, Olomoucký drak, okresní kolo v PS, Zasloužilí hasiči a především III. ročník seriálu soutěží Tohatsu fire cup.

Olomoucký kraj přispěl v roce 2012 na činnost OSH Olomouc částkou 34tis. Kč. S finančním přispěním kraje také proběhl seriál soutěží Tohahsu firecup a soutěž mladých hasičů Olomoucký drak.

Akce pořádané s finanční podporou kraje:

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

Fotky z některých výše uvedených akcí najdete i ve fotogalerii.