TISKOPISY

 

Spolkový rejstřík:

Souhlas se sídlem (SDH) – souhlas-se-sidlem-sdh

Souhlas se sídlem (FO) – SOUHLAS se sídlem – fyzická osoba

Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku – souhlas se zápisem do spolkového rejstříku

Čestné prohlášení – čestné prohlášení

Výpis z usnesení valných hromad SDH – vypis-z-usneseni-vh-sdh

Příloha k registračnímu listu SDH – Příloha k RL-SDH


Přehled o majetku a závazcích:

Přehled o majetku a závazcích + Metodicky pokyn


Hlášení úrazů:

 

Pro určení, kterou pojistku uplatnit při odškodnění úrazu člena SH ČMS je zásadní DRUH ČINNOSTI, při které se úraz stal.

 

Mladí hasiči do 18. let věku:

Pojistná smlouva č. 0259492692 Generali Pojišťovna a.s.,

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/516-pojistna-smlouva-pro-mlade-hasice-generali-platnost-od-1-1-2018

Jedná se zejména o úrazy, ke kterým dojde při VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ činnosti mladých hasičů:

 1. a) veškeré volnočasové a vzdělávací akce a pravidelné schůzky kolektivu MH;
 2. b) příprava a aktivní účast na akcích v ČR nebo v zahraničí (zejména akcích kulturních, turistických, rekreačních a všeobecně pohybových, výlety, tábory, víkendovky);
 3. c) brigády organizované pojistníkem a/nebo pojištěnými organizacemi;
 4. d) společné cesty pořádané pojistníkem a/nebo pojištěnými organizacemi do místa a z místa činnosti dle předešlých bodů;

Formulář: pojisteni-CRDM-2018-2021-oznameni-urazu

 

Pojistná smlouva č. 1310001770 Pojišťovna VZP, a.s.,

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sportovni-cinnost

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při SPORTOVNÍ ČINNOSTI:

 1. a) pořádání sportovních akcích – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
 2. b) přípravy na sportovní akce – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
 3. c) sportovní soutěže – sportovní disciplíny hry Plamen a dorostu;
 4. d) tréninky sportovních disciplín hry Plamen a dorostu;
 5. e) náborové i propagační akce pro sportovní činnost atd.

Pojištění se primárně vztahuje na registrované sportovce.

Formulář: Oznameni_skodni_udalosti_kolektivni_urazove_pojisteni

 

Hasiči od 18. let věku:

Pojistná smlouva č. 0011-304-083 Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/324-hvp-pojistna-smlouva-uraz-platnost-od-1-1-2013

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při VŠEOBECNÉ HLAVNÍ SPOLKOVÉ ČINNOSTI:

 1. a) společné hromadné akce a jednání;
 2. b) příprava a aktivní účast na kulturních a rekreačních akcích;
 3. c) krátkodobé brigády organizované pojistníkem anebo organizačními jednotkami SH ČMS;
 4. d) obecné organizované pohybové aktivity s výjimkou sportovních akcí v požárním sportu nebo klasických disciplínách CTIF (fotbalové, nohejbalové a jiné turnaje, hromadné běhy organizované jako spolková akce a další);
 5. e) zásahová činnosti členů SDH SH ČMS zařazených v Jednotce SDH obce (dále jen „JSDHO“);
 6. f) společné cesty na akce pořádané pojistníkem anebo pojištěnými SDH SH ČMS od místa hromadného srazu do místa činnosti a zpět s výjimkou činnosti JSDHO. V případě činnosti JSDHO pojistná ochrana začíná vyhlášením poplachu a končí návratem do sídla zasahující jednotky;
 7. g) události, které nastaly během činnosti dobrovolníků z řad členů SDH SH ČMS, kteří poskytují osobní pomoc při zajišťování úkolů ochrany obyvatelstva v případě mimořádné události ve své obci na výzvu velitele zásahu, velitele JSDHO s vědomím velitele zásahu nebo starosty obce. Pojistné ochrana začíná povoláním na místo výkonu činnosti a končí ukončením této činnosti;
 8. h) výkon funkce jednotlivých funkcionářů;
 9. i) výkon funkce vedoucích mládeže a dalších pedagogických a jiných pracovníků (např. pracovníci na táboře) včetně samostatných cest z míst bydliště nebo pracoviště do místa činnosti a zpět;
 10. j) pojištění se nevztahuje na pojistné události, které nastaly při přípravě a aktivní účasti na sportovních akcích v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF.

Formulář: oznameni o pojistne udalosti

 

Pojistná smlouva č. 1310001770 Pojišťovna VZP, a.s.,

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sportovni-cinnost

Pojištění se týká úrazů, ke kterým dojde při SPORTOVNÍ ČINNOSTI:

 1. a) pořádání sportovních akcích – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 2. b) přípravy na sportovní akce – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 3. c) sportovní soutěže – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 4. d) tréninky – požární sport a klasické disciplíny CTIF;
 5. e) náborové i propagační akce pro sportovní činnost atd.
 6. f) činnost trenérů v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF
 7. g) činnost rozhodčích v požárním sportu a klasických disciplínách CTIF

Pojištění se primárně vztahuje na registrované sportovce a další osoby dle předešlých bodů.

Formulář: Oznameni_skodni_udalosti_kolektivni_urazove_pojisteni

Formulář (v případě pracovní neschopnosti): Oznameni_skodni_udalosti_prac_neschopnost

 

Formuláře k nahlášení pojistné události naleznete také na: https://www.dh.cz/index.php/pojisteni


Prodej lihovin:

Oznámení celnímu úřadu – Oznámení o novém zákoně 65-2017, Oznámení o prodeji lihovin dle § 14 zák. 65-2017 – FORMULÁŘ


Stanovy SH ČMS, Organizační rád, Statut vyznamenání a ostatní dokumenty naleznete ZDE


Návrh na udělení vyznamenání SH ČMS – 

Zpráva z VVH SDH – Zprava z VVH

Vzory dokumentů k zajištění VH sborů pro rok 2016-2020 – zde

Příloha k registračnímu listu SDH – Příloha k RL-SDH


Soutěže:

Přihláška do soutěže v PS – Přihláška PS

Protest v soutěži PS – Protest tiskopis

Comments are closed.