Orgány OSH

V sekci „Orgány OSH“ jsou podrobně v jednotlivých pododdílech představeny okresní odborné rady a to jejich složení, zápisy z jejich jednání a roční zprávy rad. Je zde i seznam zasloužílých hasičů OSH Olomouc a popřípadě i popis jejich činnosti. Dané zkratky představují:

OKRR – okresní kontrolní a revizní rada

OORR – okresní odborná rada represe

OORM – okresní odborná rada mládeže

OORP – okresní odborná rada prevence

Aktiv ZH – aktiv zasloužilých hasičů OSH Olomouc

Comments are closed.