MLADÍ HASIČI

V sekci „Mladí hasiči“ najdete informace k činnosti MH jako jsou materiály pro vedoucí kolektivu MH, pozvánky na školení, tábory atd. V podsekci „PO očima dětí“ a „Plamen“ naleznete info k dané problematice. Podsekce „Soutěže, výsledky“ Vám nabídne info k soutěžím okresního a krajského charakteru, pokud nejsou zařazeny  v Plameni či PO očima dětí.

2021

Čestné prohlášení COVID – dítě

2019

Registrační list kolektivu MH (nový) – Registrační list

Vyhodnocení ligy MH v PÚ 2019

Organizační zabezpečení Okresní kolo dorostu 2019 – OZ dorost 2019

Pravidla Liga MH 2019

2018

Vyhodnocení Ligy MH v PÚ 2018

Organizační zabezpečení Okresní kolo dorostu 2018 – OZ Okresní kolo dorostu 2018

Pravidla Ligy MH 2018

 

Comments are closed.