Zápisy z jednání orgánů OSH

V kategorii Zápisy z jednání orgánů OSH najdete v daných podkategoriích všechny zápisy, které prošli přes ověřovatele zápisu z daného jednání. Z tohoto důvodu budou zápisy vkládany s malým časovým prodlením oproti termínu konání. Zápisy z jednání všech OOR budou vkládány do kategorie „Orgány OSH“ vždy k příslušné radě (OKRR, OORV, OORM, OORP).

Comments are closed.