MLADÍ HASIČI

V sekci „Mladí hasiči“ najdete informace k činnosti MH jako jsou materiály pro vedoucí kolektivu MH, pozvánky na školení, tábory atd. V podsekci „PO očima dětí“ a „Plamen“ naleznete info k dané problematice. Podsekce „Soutěže, výsledky“ Vám nabídne info k soutěžím okresního a krajského charakteru, pokud nejsou zařazeny  v Plameni či PO očima dětí.

2018

Vyhodnocení Ligy MH v PÚ 2018

Organizační zabezpečení Okresní kolo dorostu 2018 – OZ Okresní kolo dorostu 2018

Pravidla Ligy MH 2018

Registrační list MH 2017-2018