MLADÍ HASIČI

V sekci „Mladí hasiči“ najdete informace k činnosti MH jako jsou materiály pro vedoucí kolektivu MH, pozvánky na školení, tábory atd. V podsekci „PO očima dětí“ a „Plamen“ naleznete info k dané problematice. Podsekce „Soutěže, výsledky“ Vám nabídne info k soutěžím okresního a krajského charakteru, pokud nejsou zařazeny  v Plameni či PO očima dětí.

Vyhodnocení ligy MH 2017 + oslavy 45.let hry Plamen

Registrační list MH 2017-2018

OZ okresní kolo dorostu, 4.6.2017

Pravidla ligy MH 2017

2016

OZ-školení Jánské koupele 2016 + Přihláška Jánky 2016

OZ vyhodnocení ligy MH v PÚ 2016 (25.9.2016)

Pravidla ligy MH 2016

OZ okresní kolo dorostu 2016