AKTUÁLNĚ

___________________________________________________________

_____________________________________________________________

 


DŮLEŽITÉ Prohlášení


Prohlášení SH ČMS ohledně koronaviru

—————————————————————————————–

Kalendář soutěží OSH Olomouc  2020

Kalendář soutěží MH a dorostu OSH Olomouc 2020


Plánované termíny akcí 2020

——————————————————————————————

Placení členských příspěvků na rok 2020

——————————————————————————————-

OZ Okrsky 2020

——————————————————————————————-

Registrační list kolektivu MH (nový) – Registrační list

——————————————————————————————–

Zkoušky odbornosti Preventista III., II.:

PozvánkaUčební otázky pro Preventista 2_2019Učební otázky pro Preventista 3_2019

Požární ochrana očima dětí 2020:

Propozice Požární ochrana očima dětí 2020Výsledky POODM 2020 základní kolo

——————————————————————————————–

Tiskopis Přehled o majetku a závazcích – do 31.5. ! :

Přehled o majetku a závazcích + Metodicky-pokyn

——————————————————————————————–

Změny ve spolkovém rejstříku:

Souhlas se sídlem SDH / SOUHLAS se sídlem SDH – fyzická osoba / Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku  / Čestné prohlášení / Výpis z usnesení VH SDH / Příloha k RL-SDH

———————————————————————————————

Obrazová příloha Stejnokrojového předpisu SH ČMS:

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/stejnokrojovy-predpis-2016/Obrazova-priloha-katalog-Stejnokrojoveho-predpisu-SHCMS.pdf

Stejnokrojový předpis SH ČMS platný od 1.6.2016:

https://www.dh.cz/index.php/usek-vnitroorganizacni/dokumenty/20-stejnokrojovy-predpis-platny-od-1-6-2016

Jmenovky člena SH ČMS na základě nového stejnokrojového předpisu je možné objednávat na OSH Olomouc.

 

Adresa pro vstup do centrální evidence je www.evidencesdh.cz . Stručný návod pro ovládání programu je zde – Seznámení s programem

Internetové stránky KSH Olomouckého kraje jsou http://kshol.hasici-ol.cz/ a e-mail kshol.kr@seznam.cz