AKTUÁLNĚ

26.9.2018 Hanácké pilař 2018 – propozice + Hanácké pilař 2018 – přihláška

22.9.2018 O pohár ke 100. výročí vzniku Československa 22.9.2018

22.9.2018 Slavnostní setkání sborů OSH Olomouc 2018

15.9.2018 Hanácká sekyrka 2018

22.2. CARLSON je nyní partnerem SH ČMS

6.11. Popálky – pomoc lidem po popáleninovém úrazu a jejich blízkým

6.11. Plánované termíny akcí OSH Olomouc na rok 2018

28.8. Registrační list MH 2017-2018

 

Přehled o majetku a závazcích + Metodicky-pokyn

 

Změny ve spolkovém rejstříku:

Souhlas se sídlem SDH / SOUHLAS se sídlem SDH – fyzická osoba / Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku  / Čestné prohlášení / Výpis z usnesení VH SDH / Příloha k RL-SDH

 

Obrazová příloha Stejnokrojového předpisu SH ČMS:

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/stejnokrojovy-predpis-2016/Obrazova-priloha-katalog-Stejnokrojoveho-predpisu-SHCMS.pdf

Stejnokrojový předpis SH ČMS platný od 1.6.2016:

https://www.dh.cz/index.php/usek-vnitroorganizacni/dokumenty/20-stejnokrojovy-predpis-platny-od-1-6-2016

 

Jmenovky člena SH ČMS na základě nového stejnokrojového předpisu je možné objednávat na OSH Olomouc.

Adresa pro vstup do centrální evidence je www.evidencesdh.cz . Stručný návod pro ovládání programu je zde – Seznámení s programem

Internetové stránky KSH Olomouckého kraje jsou http://kshol.hasici-ol.cz/ a e-mail kshol.kr@seznam.cz