AKTUÁLNĚ

!!!DŮLEŽITÉ!!!

 Vážení vzhledem k situaci, která nastala jsme museli učinit opatření. I nadále Vás v případě nutnosti budeme informovat. Peníze za lístky na ples se budou vyplácet až po zrušení nutných opatření. Pokud budete mít nějaké dotazy, volejte na číslo 737 908 221.

Děkuji za pochopení.

—————————————————————————————–

DŮLEŽITÉ Prohlášení


Prohlášení SH ČMS ohledně koronaviru

—————————————————————————————–

Kalendář soutěží OSH Olomouc  2020

Kalendář soutěží MH a dorostu OSH Olomouc 2020


Plánované termíny akcí 2020

——————————————————————————————

Placení členských příspěvků na rok 2020

——————————————————————————————-

OZ Okrsky 2020

——————————————————————————————-

Registrační list kolektivu MH (nový) – Registrační list

——————————————————————————————–

Zkoušky odbornosti Preventista III., II.:

PozvánkaUčební otázky pro Preventista 2_2019Učební otázky pro Preventista 3_2019

Požární ochrana očima dětí 2020:

Propozice Požární ochrana očima dětí 2020Výsledky POODM 2020 základní kolo

——————————————————————————————–

Tiskopis Přehled o majetku a závazcích – do 31.5. ! :

Přehled o majetku a závazcích + Metodicky-pokyn

——————————————————————————————–

Změny ve spolkovém rejstříku:

Souhlas se sídlem SDH / SOUHLAS se sídlem SDH – fyzická osoba / Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku  / Čestné prohlášení / Výpis z usnesení VH SDH / Příloha k RL-SDH

———————————————————————————————

Obrazová příloha Stejnokrojového předpisu SH ČMS:

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/stejnokrojovy-predpis-2016/Obrazova-priloha-katalog-Stejnokrojoveho-predpisu-SHCMS.pdf

Stejnokrojový předpis SH ČMS platný od 1.6.2016:

https://www.dh.cz/index.php/usek-vnitroorganizacni/dokumenty/20-stejnokrojovy-predpis-platny-od-1-6-2016

Jmenovky člena SH ČMS na základě nového stejnokrojového předpisu je možné objednávat na OSH Olomouc.

 

Adresa pro vstup do centrální evidence je www.evidencesdh.cz . Stručný návod pro ovládání programu je zde – Seznámení s programem

Internetové stránky KSH Olomouckého kraje jsou http://kshol.hasici-ol.cz/ a e-mail kshol.kr@seznam.cz